Minna Lindeberg

 Minna Lindeberg Ladda en bild som kan publiceras

© Thure Lindeberg / Schildts & Söderströms

Kantvik, Kirkkonummi

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Lågstadium , Högstadium

Beskrivning

Jag är Minna Lindeberg och 43 år. Gift mor till sex barn. Jag är en barnboksförfattare som också skrivit en novellsamling. Under arbete är en ungdomsroman och en mellanåldersbok. Som författare är jag väl ganska nydanande, icke traditionell, genustänkande och väldigt intresserad av den moderna bilderboken i norden. Mina texter är genomgående poetiska och lätt anarkistiska.

Vad jag gör under besöken

Under ett författarbesök kan jag läsa högt ur en av mina böcker, samtala med barnen, ge dem ett tillfälle där både lek och fantasi får medverka, hålla korta skrivarkurser eller medverka i liknande evenemang. Har stor erfarenhet av barn och har själv en stor familj. Jag är även intresserad av diskussionstillfällen, intervjuer, (men klarar mej bra utan intervjuare) olika sorters work shops och kulturevenemang.

Produktion

Bilderböcker illustrerade av Linda Bondestam
Allan och Udo 2011
Lo. Fridlyst. 2009
I en grop i Kalahari 2007

På annat förlag:
Pappa född Lejon, Schildts 2006
Panterns språng, Schildts 1991

Därtill ett hörspel för radioteatern: "Tilltagande vind"