Satu Lidman

 Satu Lidman Ladda en bild som kan publiceras

© Mikko Palonkorpi

Uusimaa

Författarbesök
Föreläsningar
Verkstäder
Festtal

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Valta vai väkivalta? Häpeä ja kunnia. Sukupuoliroolit, itsemääräämisoikeus, identiteetti – historiataju tukee asennemuutosta nykyhetkessä.

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Gymnasium/yrkesskola

Beskrivning

Olen koulutukseltani historioitsija. Tutkijana ja tietokirjailijana olen perehtynyt häpeän, rikollisuuden, väkivallan ja sukupuolen teemoihin. En pelkää tarttua kipeisiin, vaiettuihin ja juuri siksi niin kiinnostaviin aiheisiin. Pyrin purkamaan tabuja lempeän ratkaisukeskeisesti, kunnioituksella ja ajatuksia herättäen.

Monitieteistä näkökulmaani siivittävät niin kulttuuri- ja taidehistoria, sukupuolentutkimus kuin oikeudelliset ja psykologiset kysymyksenasettelut. Punaisena lankana kulkee ihmisoikeuksien luovuttamattomuus. Puheenvuorojani ja tekstejäni on kiitelty paitsi innostavuudesta myös selkeydestä.

Nyky-yhteiskunnassa vaikuttavilla asenteilla ja käytännöillä on syvälle menneeseen ulottuvat juuret. Tämä heijastuu käsityksiin ja tulkintoihin muun muassa siitä, miten sukupuoli, oikeudenmukaisuus ja väkivalta tulisi määritellä. Kulttuurinen muutos ei ole helppoa eikä nopeaa, mutta se on mahdollista. Mottoni onkin: ”tunne historia, ymmärrä ihmistä, vaikuta nyt!”

Vad jag gör under besöken

Räätälöin vierailuni kohderyhmän huomioiden joko enemmän luennon, keskustelutilaisuuden tai vuorovaikutteisen työpajan muotoon. Olen puhunut niin lukiolaisille, työyhteisöille kuin eläkeläisille, yhtä hyvin akateemisissa tilaisuuksissa kuin kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa sekä yksityisissä lukupiireissä.

Historiallinen tarkastelu auttaa sijoittamaan ajankohtaiset kysymykset laajempaan yhteyteensä. Siksi lähestyn valittua teemaa lähtökohtaisesti menneen ja ajankohtaisen risteyskohdissa. Tilaisuuden aiheeksi sopii esimerkiksi jokin seuraavista: sukupuoliroolit ja sukupuolittuneet odotukset, häpeä kokemuksena ja välineenä, seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy, lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden auttaminen, kunniaan liittyvän väkivallan ilmiöt, yhteisöllisyyden varjopuolet, vallan ja väkivallan suhteet.

Produktion

Uusin teokseni ”Kaikkien oikeus liikkua. Kohti sukupuoli- ja kehotietoista liikuntakulttuuria” (Gaudeamus, 2024) syventää ymmärrystä ja etsii ratkaisuja liikkumattomuuden ajankohtaiseen ongelmaan. Se nostaa esiin haitallisia asenteita, puhetapoja ja toimintakulttuuria, joita on kuitenkin mahdollista muuttaa. Tavoitteena on liikunnan ilon ja osallisuuden vahvistaminen kaikissa väestöryhmissä.

Aiemmin ovat ilmestyneet:
”Taivas ja syli. Kertomus parisuhdeväkivallasta vanhoillislestadiolaisessa perheessä” (Gaudeamus, 2020), jossa tarkastelen väkivaltakokemusta ja avun saamista yhteisöllisyyden näkökulmasta. Teos sai vuoden 2020 tiedekirja -ehdokkuuden.
”Väkivaltavaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia” (Gaudeamus, 2015), jossa perehdyn sukupuolittuneen väkivallan pitkään historiaan. Teos sai vuoden 2015 tiedekirja -ehdokkuuden.
"Häpeä! Nöyryyttäminen ja häpeämisen jäljillä" (Atena, 2011), jossa tutkin häpeän kokemusta ja hyödyntämistä vallan välineenä.
Väitöskirjani "Zum Spektakel und Abscheu. Schand- und Ehrenstrafen als Mittel öffentlicher Disziplinierung in München um 1600" (Peter Lang, 2008), jossa tutkin häpeärangaistuksia esimodernissarikosoikeudessa.

Lisäksi olen toimittanut ja julkaissut suuren määrän tieteellisiä tekstejä ja muita kirjoituksia eri kielellä. Päivittyvä julkaisuluettelo löytyy verkkosivuiltani.