Olavi Hölttä

 Olavi Hölttä

© Edita

Turku

Författarbesök
Föreläsningar

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna , Gymnasium/yrkesskola

Beskrivning

Hyvän lakimiehen löytäminen on vaikeaa. Olen puuttunut tähän ongelmaan kirjoittamalla vuonna 2019 teoksen Mistä hyvä lakimies – käytännön opas. Pohjaa kirjan kirjoittamiselle löytyy yli 30 vuotta kestäneestä urasta asianajajana. Olen kirjoittanut myös teoksen Asianajon taito – opas riitajuttujen hoitamiseen, josta on ilmestynyt 2. uudistettu laitos vuonna 2019. Teokset ovat ikään kuin vastinpari, jossa samoja teemoja käsitellään eri näkökulmista: mitä kuluttajan pitää tietää lakimiehistä, ja mitä lakimiesten on syytä ottaa huomioon tuottaessaan palveluja tavallisille ihmisille. Olen toiminut Suomen Asianajajaliitossa lukuisissa luottamustehtävissä urani aikana.

Vad jag gör under besöken

Pystyn antamaan kirjojen pohjalta käytännönläheistä kokemustietoa sekä lakia tuntemattomille että lakimiehille tai oikeustieteen opiskelijoille. Eri luokka-asteella oleville koululaisille on mahdollista räätälöidä heidän ikätasolleen sopiva esitys siitä, miten lakimiehet toimivat avustaessaan ihmisiä ja hoitaessaan oikeusjuttuja tuomioistuimessa. Tapaamisestani voi olla hyötyä koululaiselle, jota kiinnostaa oikeustieteen opiskelu ja työ asianajajana. Keskustelutyyppinen luennointi sopii aiheisiini hyvin.

Produktion

Asianajon taito – opas riitajuttujen hoitamiseen, Edita 2016 ja 2. uud. laitos 2019
Mistä hyvä lakimies? – käytännön opas, Tietosanoma 2019
Hauska Vaappua – kevytrunoja, BoD 2018