Anne
Hänninen

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lågstadium , Högstadium

Beskrivning

Tutkimusmatkaa itseen, mieleen, kosmokseen. Voimakas luontosuhde. Ajan ja kuoleman pohdintaa. Yritys valaista ohivirtaavaa ja näkemätöntä.
Ihmiskuvia. Häviävän ja hetkien tallentamista sanoilla. Kielen hienosäätö. Kuvallista, symbolista, aistivoimaista runoa, mutta myös kysymyksiä ja
aforistiikkaa. Sanojen takainen.

Vad jag gör under besöken

Voin puhua kirjoittamisestani ja runoudestani, prosesseista ja teemoista. Myös kirjoittamisesta ja runoudesta yleensä.
Voin pitää kursseja tai opettaa runojen tekoon ja runouteen liittyen.
Voin lukea runojani missä vain tilaisuuksissa ja matineoissa.
Sopii haastattelijan kanssa tai ilman.
Voin osallistua filosofisiin, hengellisiin tai minkä vain aiheisiin tilaisuuksiin myös keskustelijana tai alustajana.
Ruotsin ja englannin kieli suomen lisäksi.

Produktion

Viimeisimmät julkaisut:
Kaleidoskoopit, 2017( aforismikokoelma, Sanasato)
Mustat peilit, 2015 ( runoja, Wsoy )
Hiekkaleijat, 2012
Surusidonta, 2009
Eletyn Valo. Valitut runot, 2008
Oljilla täytetty nainen, 2005

14 runokokoelmaa alkaen vuodesta 1978, kustantaja WSOY.

Mukana useissa käännösteoksissa ja antologioissa.
Lisäksi kirjoituksiani haastattelu - ja esseeteoksissa, mm. Totuus, kaipaus, kauneus (toim. Torsti Lehtinen), Kirjapaja 1993
...aina joku kirjoittaa: kirjailijoita Hämeestä, Vana-66 2007
Kirjailijan jumala (toim. Torsti Lehtinen), Johnny Kniga 2009
Tiheiden ajatusten kirja (uuden aforismin parhaat)(toim. Sami Feiring), Suomen aforismiyhdistys 2012