Eric Björklund

 Eric Björklund

© petsamo.se

Stockholm

Föreläsningar

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Gymnasium , Högstadium , Vuxna

Beskrivning

Jag har skrivit sju böcker om Sverige och Finland under andra världskriget. Inriktning på den hjälp Sverige bestod Finland med under krigsåren.

Vad jag gör under besöken

Mina föreläsningar har som utgångspunkt innehållet i mina sju böcker. Ofta är rubriken på föreläsningarna "När Finlands sak var vår". Föreläsningarna brukar vara cirka 45 minuter. Ett rikt bildmaterial illustrerar föreläsningarna. Inte sällan är mina föreläsningar nyheter för åhörarna, det vill säga viktiga men okända eller bortglömda hjälpinsatser.

Produktion

Petsamotrafiken, Petsamotrafiken i Bild, Kvarkentrafiken, Tysktrafiken, En mur mot öst, Bataljon Sederholm och Hemmafrontens brödraskap.