Miriam Attias

 Miriam Attias Ladda en bild som kan publiceras

© Miriam Attias

Helsinki

Författarbesök
Föreläsningar
Verkstäder
Virtuella författarbesök
Festtal

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Käytännönläheisiä ja kohderyhmille räätälöityjä, arkeen istuvia näkökulmia polarisaation ja konfliktien käsittelyyn.

Målgruppen för mina böcker

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Beskrivning

Olen tuore tietokirjailija, mutta kokenut kouluttaja, puhuja ja työpajojen vetäjä. Julkaisin vuonna 2020 kaksi esikoisteostani, Jonna Kangasojan kanssa toimittama ja osaksi kirjoittamani Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan, ja THL:n tietokirjasarjassa ilmestynyt Identiteetit, konfliktit ja sovittelu.

Konfliktit, vastakkainasettelut ja polarisaatio ovat ilmiöitä, jotka esiintyvät arjessa ja ovat ryhmädynamiikan peruslainalaisuuksia. Usein niitä kuitenkin vierastetaan. Jokainen hyötyy niihin liittyvistä taidoista, olipa kyseessä oppilaitos, työyhteisö tai muu yhteisö, puhumattakaan arkielämästä.

Olen kouluttanut noihin aiheisiin liittyen viimeiset 3 vuotta. Sovitteluun, identiteetteihin ja monimuotoisessa yhteiskunnassa yhteiseloon ja yhdenvertaisuuteen liittyen olen järjestänyt koulutuksia jo yli 10 vuoden ajan ympäri Suomea. Rakastan kohdata ihmisiä ja pitää koulutuksissa vuorovaikutuksellisen ja omia kokemuksia hyödyntävän otteen.

Vad jag gör under besöken

Luennot, koulutukset, työpajat seuraavista ja niitä liippaavista aiheista:
polarisaatio, konfliktit, sovittelu, identiteetit, rauha, yhteiselo monimuotoisessa yhteiskunnassa, yhdenvertaisuus.

Räätälöin tilaisuuden kohderyhmää puhuttelevaksi ja pidän mielelläni tilaisuudet dialogisina, ja omia kokemuksia peilailevina.

Produktion

Attias, Miriam (2020). Identiteetit, konfliktit ja sovittelu. THL Tietokirjat, 2020 https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/identiteetit-konfliktit-ja-sovittelu/2755997

Attias Miriam & Kangasoja Jonna (toim.) Me ja ne - välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Intokustannus, 2020. https://kauppa.intokustannus.fi/kirja/me-ja-ne-valineita-vastakkainasettelujen-aikaan/

Attias, Miriam & työryhmä (2017). Naapuruussovittelun käsikirja. Naapuruussovittelun keskus. https://www.naapuruussovittelu.fi/wp-content/uploads/2020/04/Naapuruussovittelun-k%C3%A4sikirja_uusi.pdf

Attias, Miriam (2020). Vastakkainasettelut ja konfliktit koulussa. Teoksessa Resilienssiä rakentamassa - demokratiakasvatuksen tueksi. Opetushallituksen käsikirjat ja oppaat 2020:2. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/resilienssia-rakentamassa-demokratiakasvatuksen-tueksi

Translated in english:
Attias, Miriam (2020). Confrontations of Identity and Conflicts in Schools. In Building resilience – in support of democracy education. Guides and Handbooks of Finnish National Board of Education. https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/building-resilience-support-democracy-education