Eeva Maria al-Khazaali

 Eeva Maria al-Khazaali Ladda en bild som kan publiceras

© Isabel Andersson

Oulu

Författarbesök
Verkstäder
Virtuella författarbesök
Festtal

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Elävää runoutta!

Målgruppen för mina böcker

Aikuiset

Beskrivning

Runouteni on feminististä autofiktiota. Liikun runoudessani paljon unien, unenomaisen ja unelmien, muistojen ja niiden tulkinnan välimaastossa. Esiintyjänä olen kulkenut pitkän matkan monotonisesta ja vakavasta esiintymisestä kohti eläytynyttä, uutta ja elävää runoutta.

In English:
My poetry is feminist autofiction. I move between the dreams, dream-like, daydreams, memories and the intrepretation of them. As a performer I have travelled a long journey from a monotonic and serious performance to emphatized, new and living poetry.

Vad jag gör under besöken

Olen valmis puhumaan luovasta kirjoittamisesta, sanataiteesta ja runoudesta. Voin kertoa oman matkani kirjailijana ja siihen liittyvistä ilmiöistä pienen kustantajan kirjailijan näkökulmasta. Lisäksi voin vastata kysymyksiin tuotannostani tai esiintyä lukemalla runoja.

Produktion

Paperi, haavoja, 2020, ntamo
That I Would Dream About It, 2019, Adelaide Books
Että näkisin siitä unia, 2018, ntamo
Unelma (nimellä Eeva Karhunen), 2009, ntamo