Minneslista för beställare

Tack för att ni bjuder in en författare på besök! Författarframträdanden erbjuder ett unikt tillfälle för läsare och författare att träffas. Ett lyckat besök kräver inte något desto märkvärdigare, med lite förberedelser kan ni vara säkra på att alla blir nöjda. Här nedan kan ni läsa några tips för ett lyckat möte.
 

I god tid

  • Fundera i god tid på de smidigaste förbindelserna till orten framträdandet ska ske och övernattningsmöjligheter, om det behövs. Om framträdandet är tidigt på morgonen eller på kvällen och författaren kommer resande från annan ort bör hen erbjudas möjlighet att övernatta.
  • Ta reda på hur författaren kan ta sig från flygplatsen/ bussen eller järnvägsstationen/ hotellet till biblioteket eller skolan där hen ska uppträda. Förklara hur författaren hittar fram, både före och efter sitt besök.
  • Gör upp en realistisk tidtabell som tar tänkbara förseningar i beaktande.
  • Reservera kilometerersättningar med bil, om det är svårt att resa från författarens hemort till er med allmänna fortskaffningsmedel.

 

Innan besöket

  • Var i direktkontakt med författaren när du fått kontraktet. Det är bra att komma överens om utformning, utrustning och mötesplats.
  • Meddela om författaren förväntas tala själv, eller om hen erbjuds en intervjuare. Försäkra dig om att minst en ur personalen är med under framträdandet.

 

Under besöksdagen

  • Författaren kan ha en lång resa bakom sig när hen dyker upp. Bjud gärna på en kopp té eller kaffe, så känner hen sig välkommen och uppiggad. Ta reda på var författaren kan äta.
  • Freda utrymmet där författaren uppträder och gör stället tillgängligt för både författare och publik.
  • Försäkra dig om att det finns en mikrofon som fungerar. Det är viktigt att alla kan höra vad författaren säger. Se i god tid till att det finns tillräckligt med sittplatser. Många författare tar med sina böcker så att hen kan presentera dem. Ställ fram ett bord för dem. Och ett glas vatten till författaren.

Ta kontakt om det är något du funderar på, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi