Turun messukeskus 4.10.2019 Paco Diop, Anna Nylund, Mina Bahmanpour, Anni Koivisto