Turun kirjamessut ym:t 5.10., 17.10., 23.10. ja 26.10.2018 Magdalena Hai