Sandsunda skola, 19.11.2020, Malin Klingenberg + Ellen Strömberg