Lyssnaoläs, 11.9.2019, Malin Klingenberg o Joanna Vikström Eklöv