Lyssna o Läs, 15.4.2020, Kungsvägens skola, Hanna Ylöstalo, Siirtyy