Läsrörelsen, verkstad, 1.3.2019, Hoplaxskolan i Haga