Läsrörelsen, Näs skola, 15.1.2019, Malin Klingenberg,