opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston osastokokous, Helsinki, 05.05.2020 (Kortelainen)