Johdatus luovaan kirjoittamiseen -verkkokurssi, Helsinki, 06.04.2020 (Kanto)