Svenska arbetarinstitutet, Arbis i Helsingfors, Helsingfors, 01.04.2020 (Kähkönen)