Porin Yliopistokeskus, Pori, 10.10.2020 (Minna Lindgren) SIIRTYY vuodella