Valkeakosken ammattiopisto, Valkeakoski, 20.11.2019 (Rönkä)