Västankvarns skola, Ingå, 02.10.2019 (Wolff-Brandt)