Kettumäen palvelukeskus, hyvinvointiasema Väentupa, Kuusankoski, 18.11.2019 (Keskisarja)