Söderkulla bibliotek, Söderkulla, 09.05.2019 (Halme)