Hausjärven pääkirjasto, Oitti, 06.05.2019 (Enni Mustonen)