Söderkulla bibliotek, Söderkulla, 17.04.2019 (Manninen)