Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, alakoulun opettajien täydennyskoulutus, Jyväskylä, 15.12.2018 (Paretskoi)