Kyrkfjärdens skola, juhlasali, , Inkoo, 06.12.2018 (Kähkönen)