Mariehmans stadsbibliotek och Alandica kultur-och kongresshus, Mariehamn , 23.03.2019 (Bruun)