Hotelli Presidentti, Helsinki, 29.11.2017 (Keskisarja)