Länsimäen kirjasto, Vantaa, 05.05.2018 Hämeen-Anttila, 14.3.2018 Westö