Finlands svenska biblioteksdagar på Hotel Red & Green,, Närpes, 15.09.2017 (Bondestam)