Strömborgska skolan, Borgå, 03.02.2017 (Andersson)