Tikkakosken lähikirjasto, Tikkakoski, 16.12.2016 (Lönn)