Skolor i Jakobstad, Jakobstad, 10.02.2017 (Frölander-Ulf)