Tammelan koulukeskus, Tammela, 16.01.2017 (Delikouras)