En författare till varje skola, Karin Erlandsson, 16-18.11.2016