En författare till varje skola, vecka 3 + 5, Axel Åhman