En författare till varje skola, 3-6.4.2017, M Klingenberg o J Vikström Eklöv