En författare till varje skola, Lindeberg & Lucander, 17-20.4