En författare till varje skola, 16-18.10.2017 Karin Erlandsson, Åland