En författare till varje skola, Henrika Andersson, 3-6.10.2016