En författare till varje skola, Hanna Lundström, 16.11, 24.11 , 30.11, 7.12.2016