En författare till varje skola, Annika Sandelin+Linda Bondestam, Åland