En författare till varje skola, Anna Härmälä, 24-28.10.2016