En författare till varje skola, Anna Härmälä, Borgå, 3.11 och 10.11.2016