En författare till varje skola, Alfred Backa, 12-14.11.2018