En författare till varje skola, 23-27.1.2017, A Sandelin + L Bondestam