En författare till varje skola, 16.11.2018, Karin Erlandsson