En författare till varje skola, 1.12.2017, Karin Erlandsson