En författare, Annika Sandelin och Linda Bondestam 14.11.2017